Metoda

To unikalna w Polsce metoda szkolenia osób odpowiedzialnych za tworzenie, zarządzanie i komunikację projektów. Warsztaty prowadzą współtwórcy Faktu Jan Domaniewski i Robert Feluś oraz wieloletni zastępca redaktora naczelnego Forbesa Jacek Pochłopień, specjaliści od zarządzania przekazem największych polskich mediów.

COLLEGE METHOD wykorzystuje standardy pracy redakcji adaptując je do warunków funkcjonowania przedsięwzięć z dziedziny biznesu, polityki, projektów społecznych i działalności samorządowej. Chodzi o to, aby uczestnicy warsztatów spojrzeli na swoje projekty oraz ich możliwą komunikację w zupełnie inny sposób – taki, który gwarantuje osiąganie zakładanych celów oraz unikanie kryzysów zanim się pojawią. Przy czym kryzysy definiuje nie tylko jak sytuacje, w których komunikacja wywołuje sprzeciw, ale takie, w których wywołuje obojętność.

COLLEGE METHOD to metoda „wejścia w buty” mediów po to, aby nauczyć się właściwie reagować na czyjeś potrzeby, sposób myślenia, percepcję – obojętnie czy komunikujemy do mediów, bezpośrednio do opinii publicznej, lokalnych społeczności, czy np. jako liderzy działań społecznych do biznesu. Przy czym właściwa reakcja na potrzeby odbiorców przekazu nie oznacza rezygnacji z własnych celów, zasad czy wartości. Chodzi o to, aby zbudować relację win-win.

COLLEGE METHOD ogranicza do niezbędnego minimum część teoretyczną – istotą tej metody jest symulacja pracy medium w stosunku do naszego przekazu i, idąc dalej, symulacja możliwego odbioru naszych działań przez różne grupy docelowe w ramach opinii publicznej. Uwzględniając, co bardzo ważne, aktualne uwarunkowania społeczno-polityczne, także na szczeblu ściśle lokalnym. Rdzeniem warsztatów jest symulacja kolegium redakcyjnego i praca na realnych problemach oraz materiałach uczestników, a potem budowa „mapy drogowej”, która gwarantuje możliwość dostosowania takiego podejścia do własnych warunków pracy.