Dla kogo

Komu dedykujemy tę metodę:

  • Przedstawicielom biznesu, agencjom PR, samorządom, instytucjom użyteczności publicznej, przedsięwzięciom politycznym, organizacjom społecznym.
  • Osobom odpowiedzialnym za projekty w swoich dziedzinach, czyli np. zarządom firm, szefom zespołów.
  • Osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za PR, komunikację i marketing.
  • Wszystkim pozostałym osobom, które chcą zyskać praktyczne umiejętności w wyżej wymienionych dziedzinach.