O warsztatach

Charakter i cel warsztatów:

Uczestnicy warsztatów pracują w systemie kolegium redakcyjnego prowadzonego i moderowanego przez ekspertów oraz podzielonego na różne aspekty zależne od charakteru mediów. W realnych warunkach uczą się testowania i korygowania swoich pomysłów poprzez zastosowanie „sita medialnego” oraz „testu mediów”. Zyskują wpływ na decyzje mediów, które dotychczas, kompletnie bez ich udziału, były podejmowane w newsroomach różnych redakcji. Zyskują także wpływ na opinię publiczną, bo zaczynają pracować w systemie w pełni kompatybilnym z mediami oraz percepcją odbiorcy.

Trzy moduły warsztatów:

Moduł 1: Media Sieve – część teoretyczna

Uczestnicy poznają zasady „sita medialnego”, czyli podejścia mediów do informacji: proces kwalifikacji, obróbki, ekspozycji materiałów, a także specyfikę działania i potrzeb poszczególnych mediów – masowych, branżowych, w tym także mediów elektronicznych i social mediów. Prowadzący pokazują, jak działa bariera mediów i co może ją przełamać, a co ją jeszcze bardziej wzmacnia. Tłumaczą także, na czym polega relacja na linii: podmiot komunikujący-media-opinia publiczna, oraz co się dzieje, gdy dzięki social mediom, lub innych kanałom, komunikujemy bez udziału mediów.

Przed rozpoczęciem modułu uczestnicy proszeni są o przygotowanie przykładów własnych informacji, które zostały chętnie „zassane” przez media, ale też takich, które zostały zignorowane, odrzucone lub przeinaczone przez media. Przykłady te analizowane są z punktu widzenia ich atutów i mankamentów w relacji z mediami. 

Moduł 2: Media Test – warsztaty

Po zakończeniu modułu uczestnicy dzieleni są na grupy robocze i otrzymują przygotowane przez ekspertów specjalne zestawy informacji bazujących na działaniach podmiotów trzecich. Prowadzący symulują warunki prawdziwego kolegium redakcyjnego jako techniki tzw. „testu mediów”, dla kolejnych grup uczestników i kolejnych typów mediów. Gdy tematy zgłasza na swoim kolegium dana grupa, pozostali też uczestniczą w dyskusji o nich. Wcielamy się w media niechętnie nastawione do naszych tematów, odrzucamy je, uzasadniamy nasz wybór, staramy się „szukać dziury w całym”. Gdy ten proces przejdą wszystkie grupy – nasze obiekcje układamy w ogólne kategorie i definiujemy ich wagę – konstruujemy ranking barier medialnych.

Po zakończeniu modułu uczestnicy dzieleni są na grupy robocze inne niż w module 2 i proszeni są o przygotowanie zestawów tematów/komunikatów, tym razem, z własnego obszaru – takich które, ich zdaniem, są najważniejsze do przeforsowania w mediach. W tym zestawie powinny znaleźć się także tematy/komunikaty strategiczne, ale, zdaniem uczestników, trudne do przeforsowania w mediach.

Moduł 3: Media Breaking – warsztaty

Prowadzący symulują warunki prawdziwego kolegium redakcyjnego dla kolejnych grup uczestników i kolejnych typów mediów. Gdy tematy zgłasza na swoim kolegium dana grupa, pozostali też uczestniczą w dyskusji o nich. Wcielamy się w media, które chcą wzmocnić nasze tematy. Przy pomocy techniki „łamania mediów” szukamy „lokomotyw medialnych”, czyli tych aspektów, wątków, które są najbardziej nośne z punktu widzenia odbiorców. Sprawdzamy, co np. możemy pominąć, żeby „sprzedać” temat, ale nie zmienić jego wymowy. Gdy ten proces przejdą wszystkie grupy – konstruujemy ranking warunków Media Breakingu i zasady skutecznego komunikowania oraz planowania komunikacji.

Podsumowanie: eksperci prezentują swoje spostrzeżenia dotyczące technik perswazji/transformacji komunikacji użytych przez uczestników. Przedstawiają „mapę drogową”, która pozwala przenieść na własny grunt doświadczenia oraz sposób pracy zaprezentowany podczas warsztatów.

Zagadnienia poruszane podczas warsztatów:

 • Kiedy powinno się zaczynać budowę komunikacji projektu?
 • Jak tworzyć procedury budowy argumentacji, a jak komunikacji projektu?
 • Czy media są odbiciem opinii publicznej?
 • Co media sądzą o swoich odbiorcach?
 • Co o specjalistach od komunikacji sądzą dziennikarze i wydawcy?
 • Jak na stosunek mediów i opinii publicznej do nas wpływają uwarunkowania społeczne i polityczne?
 • Jakie są stereotypy myślenia mediów?
 • Jakie są stereotypy myślenia opinii publicznej?
 • Czy w social mediach znika „bariera mediów”?
 • Czy sytuacja kryzysowa dotyczy tylko „wpadki”?
 • Jak daleko głęboko komunikacja sięga/powinna sięgać w nasze działania?
 • Jakie są najlepsze i najgorsze przykłady współpracy z mediami?
 • W czym może nam pomóc wiedza z zakresu komunikacji w polityce

Materiały dla uczestników po warsztatach:

 • Manual: każdy z uczestników otrzymuje przejrzysty manual, który pozwala mu stosować we własnej pracy elementy proponowanego systemu. Manual powstaje i jest przekazany uczestnikom w dwa dni po zakończeniu ostatniego modułu. Chodzi bowiem o to, aby zawarte w nim zostały wskazówki wynikające z potrzeb uczestników.
 • Certyfikat: każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu prowadzonym przez ekspertów medialnych.