Organizacja

Warsztaty trwają zazwyczaj łącznie 6-7 h i może w nich uczestniczyć od kilku do kilkudziesięciu osób.

  • Warsztaty u pojedynczego Klienta: mogą być zorganizowane w ramach jednego dnia lub rozbite na trzy kolejne dni zgodnie z podziałem na moduły, np. 1,5h, 2h, 2,5h. Wszystko zależy od możliwości Klienta. Jeśli w warsztatach uczestniczy np. 6 osób, wtedy dostosowujemy do tego podział na grupy zdefiniowane w opisie modułów lub też ograniczamy się do jednej grupy.
  • Warsztaty w ramach organizacji łączącej Klientów: taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy np. warsztaty odbywają się pod auspicjami izb gospodarczych, stowarzyszeń branżowych, federacji organizacji pozarządowych bądź wojewódzkiego szczebla samorządu. W takim przypadku dbamy o to, aby pracować na materiałach uwzględniających rygor poufności danego podmiotu albo przygotowujemy własne materiały warsztatowe odpowiadające potrzebom klientów.
  • Konferencje szkoleniowe: organizujemy własne konferencje warsztatowe, zapewniając miejsce oraz pełną obsługę warsztatów. Podobnie, jak w przypadku opisanym powyżej, bierzemy pod uwagę fakt, że uczestnicy reprezentują różne podmioty, a więc zakres wnikania w komunikację danego podmiotu ma swoje ściśle określone granice.
  • One-Day Meeting: to propozycja skierowana do tych, którzy mają pilny problem do rozwiązania. Dostosowujemy do tego wyzwania charakter warsztatów. Spędzamy jeden dzień z klientem (6-8 h), podczas którego prowadzimy spotkanie, które łączy w sobie funkcje warsztatów i konsultacji. Pracujemy na realnych wyzwaniach dotyczących komunikacji społecznej, konfliktów, promocji działań. Słowem tego, co jest tu i teraz do zrobienia. Wspomagamy podejmowanie decyzji, inspirujemy naszą wiedzą, a przede wszystkim „na koniec dnia” żegnamy się, mając wszyscy świadomość, że załatwiliśmy kluczowe sprawy